Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Rood Jaillance logo

Privacybeleid

Klanten, prospects en bezoekers van de website www.jaillance.com (de "Site").

De Europese Unie heeft de wetten gewijzigd die van toepassing zijn op het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, d.w.z. alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Société JAILLANCE grijpt deze gelegenheid aan om u centraal te stellen in haar beleid, door u duidelijk en transparant uit te leggen wat ze over u verzamelt, wat ze met uw persoonlijke gegevens doet en u te informeren over uw rechten.

Dat is het doel van dit document.

Wanneer we denken dat het nuttig is, vragen we je om ons rechtstreeks je toestemming te geven, in de vorm van een kruisje dat moet worden aangekruist, een veld dat moet worden ingevuld, enzovoort.

Waar nodig hebben we informatie opgenomen om u te herinneren aan uw rechten en verwijzen we u naar dit document.

We weten dat deze maatregelen u zullen geruststellen en u in staat zullen stellen om in alle vertrouwen op onze Site te surfen.

1. De gegevens die we verzamelen

We verzamelen verschillende soorten gegevens, zoals hieronder beschreven:

burgerlijke staat en contactgegevens: titel, achternaam, voornaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer;
informatie met betrekking tot bestellingen en facturering: aankoopdatum, bestelde producten, prijs, hoeveelheid, facturerings- en leveringsadres;
informatie over de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de site, zoals het IP-adres.

2. Hoe verzamelen we ze?

U vult ze rechtstreeks in wanneer u het registratie-, contact- of bestelformulier invult; dit is met name het geval voor: titel, achternaam, voornaam, e-mail, geboortedatum, telefoonnummer, profiel, nieuwsbriefregistratie.

Wij verzamelen deze informatie automatisch wanneer u op de Site surft, met name door middel van cookies. Dit is het geval voor: de datum van uw laatste verbinding, de status van uw account, de datum waarop uw account is aangemaakt.

3. Waarom verzamelen we ze?

Uw gegevens worden verzameld en gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt, over het algemeen om uw aanvragen te beheren en om contact met u op te nemen.

Met uw toestemming (door een vakje aan te vinken) kunnen uw gegevens ook worden verwerkt voor een andere activiteit of dienst.

4. Voor wie zijn je persoonlijke gegevens bedoeld?

Uw gegevens worden uitsluitend door Jaillance verwerkt, met name door de afdelingen Verkoop, Boekhouding en Marketing.

5. Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

We nemen alle voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, in het bijzonder om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, openbaar gemaakt of toegankelijk gemaakt voor onbevoegde derden.

6. Wat zijn je rechten?

U kunt toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, d.w.z. ons op elk moment vragen welke gegevens we bewaren en of we er iets mee doen.

U kunt ons vragen om onjuiste persoonlijke gegevens te rectificeren.

U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, op voorwaarde dat u daar een legitieme reden voor hebt.

U kunt het gebruik dat wij ervan maken tot op zekere hoogte beperken of er bezwaar tegen maken.

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens op te sturen in een formaat dat kan worden gelezen op een eenvoudige computer (bijvoorbeeld een .pdf-bestand).

U kunt ons instructies geven met betrekking tot het opslaan, verwijderen en communiceren van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Jaillance op het volgende adres contact@jaillance.com.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet in overeenstemming is met de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming, op het volgende adres:

Cnil - Klachtenafdeling
3, place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIJS CEDEX 07
Tel.: 01 53 73 22 22

7. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

8. Informatie over cookies

Wanneer u de Site bezoekt, verschijnt er een banner die u de optie biedt om cookies te accepteren, te weigeren of te configureren.

Een cookie is een tekstbestand dat op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiele telefoon) wordt opgeslagen door uw browsersoftware (Firefox, Internet Explorer, Safari, enz.) wanneer u een website bezoekt. Hun belangrijkste doel is het verzamelen van informatie over uw surfgedrag om diensten of inhoud die voor u interessant kunnen zijn te personaliseren.

Er zijn verschillende soorten cookies, zoals technische cookies, die bedoeld zijn om de werking en het browsen op de Site, de toegang tot de verschillende functies en de implementatie van veiligheidsmaatregelen mogelijk te maken en te verbeteren.

We gebruiken cookies om verschillende redenen, bijvoorbeeld om je te identificeren en je toegang te geven tot je account, om je winkelmandje te beheren, om je bezoeken te onthouden en om de aanbiedingen die we je sturen te personaliseren.

We bewaren de gegevens die via cookies worden verzameld gedurende de volgende maximale perioden:

Technische cookies (verplicht): duur noodzakelijk voor het technische doel dat wordt nagestreefd
Prestatiecookies: 13 maanden na installatie
Functionaliteitscookies: 13 maanden vanaf de datum van uw toestemming
Gepersonaliseerde advertentiecookies: 13 maanden vanaf de datum van uw toestemming
Om het plaatsen van verschillende cookies op uw terminal tijdens het gebruik van de Site te beheren, stelt Monin u een hulpmiddel voor cookiebeheer ter beschikking dat beschikbaar is door te klikken op Cookie-instellingen .

Als u cookies uitschakelt, functioneert de Site mogelijk niet meer naar behoren en zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

***

Als u zich zorgen maakt of vragen hebt over uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming die door Jaillance is aangesteld op het volgende adres contact@jaillance.com.

De gedelegeerde heeft als taak om het bedrijf te adviseren en te informeren over zijn verplichtingen en om ervoor te zorgen dat het bedrijf de Franse en Europese wetgeving inzake persoonsgegevens naleeft.

Je kunt ook contact opnemen met de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) op www.cnil.fr.

Je bent niet oud genoeg om deze site te bezoeken. Verlaat de pagina

Bedankt voor uw begrip

Heb je hulp nodig?

Grande Cuvée Icône - Biologische Crémant de Die

Pour 4 cartons de bulles dioises achetés (clairette en crémant de Die) + 2 bouteilles offertes de Crémant de Die Icône.

Heb je in jouw land de wettelijke leeftijd om alcohol te drinken?